Giá vốn hàng bán là gì? Giá vốn hàng bán tăng nói lên điều gì?

Giá vốn hàng bán là gì? Giá vốn hàng bán tăng nói lên điều gì?

741

Giá vốn hàng bán dùng để chủ doanh nghiệp theo dõi hiệu suất quản lý chi phí sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp. Thông qua chỉ số này người quản lý có thể nắm được những thiếu sót hoặc hạng mục gây lãng phí không đáng có để khắc phục và cải thiện kết quả kinh doanh. Vậy giá vốn hàng bán là gì và khi giá vốn hàng bán tăng nói lên điều gì là nội dung chính mà bài viết của chúng tôi cần làm rõ.

Khái niệm giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn hàng bán là tập hợp toàn bộ các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất hàng hóa bán ra của một doanh nghiệp. Bao gồm các chi phí về nguyên vật liệu, tiền trả nhân công liên quan trực tiếp tới hoạt động tạo ra hàng hóa. Các chi phí liên quan đên hoạt động quảng cáo, phân phối và bán hàng không liên quan tới giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán là cơ sở để tính lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp. Giá vốn hàng bán và tỷ suất lợi nhuận tỷ lệ nghịch với nhau. Giá vốn hàng bán càng cao thì tỷ suất lợi nhuận càng thấp.

Giá vốn hàng hóa có thể thay đổi tùy thuộc vào các chuẩn mực kế toán dùng để đo lường và thống kê trong mỗi doanh nghiệp.

Thời điểm ghi nhận giá vốn hàng hóa khi nào?

Việc ghi nhận giá vốn hàng hóa thường diễn ra vào thời điểm sau:

  • Doanh nghiệp đã thực hiện chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích của sản phẩm;

  • Xác định được tương đối chắc chắn số liệu doanh thu.

  • Xác định doanh thu đã hoặc sẽ thu được từ giao dịch bán hàng;

  • Tính toán được các khoản chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Ý nghĩa của giá vốn hàng hóa

  • Giá vốn hàng bán là một chỉ số quan trọng và được thể hiện trên báo cáo tài chính. Đây là cơ sở để khấu trừ vào doanh thu và xác định lợi nhuận gộp của một công ty.  

  • Lợi nhuận gộp là chỉ số đo lường khả năng sinh lời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thông qua đây người xem có thể đánh giá mức độ hiệu quả trong việc quản lý lao động và vật tư của quá trình sản xuất.

Giá vốn hàng bán tăng nói lên điều gì?

Một trong số các nguyên nhân hàng đầu của việc giá vốn hàng hóa tăng đó là chi phí đầu vào tăng. Chi phí đầu vào đó có thể là chi phí nguyên vật liệu. Giá vốn hàng bán tăng cũng có thể do các hàng mục chi phí liên quan trực tiếp với hoạt động động sản xuất tăng ví dụ như chi phí nhân công, chi phí điện nước, chi phí nhà xưởng, … Từ đó chủ doanh nghiệp sẽ có những phương án để điều chỉnh và tối ưu từng hạng mục chi phí gia tăng để đạt được mức giá vốn hàng bán phù hợp nhất.

Nguyên nhân của tăng giá vốn hàng bán đó chính là do chi phí đầu vào cao. Chi phí của các vật liệu sử dụng để tạo ra hàng hoá, chi phí lao động trực tiếp sử dụng để sản xuất hàng hoá cao. Giá vốn hàng bán tăng là do những chi phí trực tiếp phát sinh từ các hoạt động sản xuất hàng hoá của doanh nghiệp.

Giá vốn hàng bán là một cơ sở quan trọng để doanh nghiệp đưa ra chiến lược định giá bán sản phẩm. Việc hạch toán giá vốn hàng bán sẽ chi phối tới nhiều hoạt động, chiến lược khác. Bởi vậy kế toán viên cần thực hiện công việc này một cách chi tiết và chính xác.

>>> Tìm hiểu: Top 05 Phần mềm kế toán thông dụng hiện nay