Góc kiến thức: Kế toán tổng hợp là gì và kế toán tổng hợp làm những gì?

Góc kiến thức: Kế toán tổng hợp là gì và kế toán tổng hợp làm những gì?

2748
 1. Kế toán tổng hợp là gì?

Định nghĩa cơ bản về kế toán tổng hợp được hiểu đơn giản là việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Cùng với khái niệm kế toán chi tiết, đây là cách phân loại kế toán theo mức độ, tính chất của thông tin phản ánh trong nghiệp vụ kế toán.

 1. Kế toán tổng hợp làm những gì?

Dưới đây là những nghiệp vụ mà kế toán tổng hợp phải thực hiện

 • Kiểm tra số liệu:
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra, đối chiếu lại tất cả các số liệu để chắc chắn các ghi chép là đúng tránh tình trạng lên báo cáo sai
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Các nghiệp vụ hạch toán và tính giá thành
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Tính giá thành, các bút toán về giá thành. Đây là nghiệp vụ vô cùng quan trọng đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Các nghiệp vụ thực hiện cuối kỳ”
 • Lập báo cáo tài chính thường làm vào cuối kỳ
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Các nghiệp vụ phát sinh không thường xuyên
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Để thực hiện tốt các công việc của kế toán tổng hợp hiện nay các công ty thường lựa chọn sử dụng phần mềm kế toán để hỗ trợ. 

Kế toán tổng hợp làm những công việc gì?

 1. Mô tả cụ thể những công việc kế toán tổng hợp làm trong doanh nghiệp

 •  Trách nhiệm của công việc kế toán tổng hợp:

Trách nhiệm của kế toán tổng hợp là làm tốt những công việc cụ thể của mình đã được mô tả ở trên. Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu từng doanh nghiệp, họ cần làm tốt các công việc được cấp trên giao phó.

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán tổng hợp miễn phí như thế nào? 

 • Quyền hạn:
  - Có quyền trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai
  - Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp các số liệu, chứng từ hay báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định
 • Quan hệ:
  - Nhân sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán - tài vụ
  - Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên
  - Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế - tài chính
  - Liên hệ các bộ phận khác thông qua phụ trách phòng KT - TV hoặc theo quy định.