Hạch toán quá trình nhập kho thành phẩm

Hạch toán quá trình nhập kho thành phẩm

722

Để có được sản phẩm ra ngoài thị trường thì doanh nghiệp phải thực hiện từ quá trình sản xuất đến hoàn thiện nhập kho thành phẩm. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về cách hạch toán trong quá trình nhập kho thành phẩm.

1. Thành phẩm là gì?

Thành phẩm là những sản phẩm đã được sản xuất một cách hoàn thiện, sau khi kết thúc cả quá trình chế biến hoặc gia công xong.

  1. Hạch toán quy trình nhập kho thành phẩm:

Cùng là thành phẩm nhập kho nhưng có thể là được hoàn thiện từ nhiều cách khác nhau. Cụ thể:

  • Thành phẩm được hoàn thành sau quá trình sản xuất tại phân xưởng

- Từ nguyên vật liệu đầu vào, trải qua các công đoạn sản xuất sẽ cho ra được thành phẩm, thành phẩm được hoàn thành sẽ được mang đi nhập kho.

- Khi đó kế toán kho sẽ tiến hành lập Phiếu nhập kho thành phẩmchuyển lên cho kế toán trưởng ký duyệt.

- Phiếu nhập kho thành phẩm sau khi đã có đủ xác nhận của các đối tượng có liên quan thì sẽ được chuyển cho thủ kho đối chiếu, xác nhận và tiến hành nhập hàng vào kho.

- Thủ tục nhập kho hoàn thành thì thủ kho sẽ tiến hành ghi sổ kho, còn kế toán tổng hợp ghi vào sổ kế toán kho.

Xem thêm: Những tố chất của người quản lý sản xuất

  • Thành phẩm được hoàn thành sau khi mang đi gia công

Trường hợp này doanh nghiệp thực hiện ký hợp đồng gia công để thuê 1 bên khác gia công hoàn thiện sản phẩm. Khi đó có 2 trường hợp, nếu:

•    Doanh nghiệp tự chuẩn bị nguyên vật liệu đầu vào thì khi có được thành phẩm, doanh nghiệp sẽ nhập lại toàn bộ phế liệu dở dang.

•    Còn nếu bên gia công tự chuẩn bị nguyên vật liệu thì khi đó doanh nghiệp chỉ nhận về thành phẩm đã hoàn thành.

Dù trong trường hợp nào thì sau khi nhận được thành phẩm hoàn thành kế toán của doanh nghiệp cũng sẽ thực hiện các công việc gồm: lập Phiếu nhập kho thành phẩm, chuyển kế toán trưởng ký duyệt, chuyển cho thủ kho đối chiếu, xác nhận và nhận hàng và cuối cùng là chuyển cho kế toán tổng hợp ghi sổ kế toán kho.

Trong cả 2 trường hợp trên thì khi nhập kho thành phẩm, kế toán đều hạch toán như sau:

Nợ TK 155/ Có TK 154

Tuy nhiên với trường hợp thành phẩm thu được sau khi đưa đi gia công thì khi nhận thành phẩm hoàn thành, nếu doanh nghiệp tự chuẩn bị nguyên vật liệu thì có thể có phế liệu và doanh nghiệp sẽ tiến hành thu hồi và cho nhập kho phế liệu, khi đó hạch toán như sau:

Nợ TK 152, 153/Có TK 154

Như vậy, bài viết đã trình bày cụ thể về hạch toán khi nhập kho thành phẩm. Hi vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO