Hàng biếu tặng là gì? Hàng biếu tặng có ghi nhận doanh thu không?

Hàng biếu tặng là gì? Hàng biếu tặng có ghi nhận doanh thu không?

21

Việc biếu tặng quà cho nhân viên và khách hàng dần trở thành hoạt động diễn ra thường xuyên theo định kỳ của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên nhiều kế toán vẫn đang còn lúng túng trong việc ghi nhận và xử lý khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động biếu tặng như hàng biếu tặng có ghi nhận doanh thu không, có phải viết hóa đơn không. Bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về nhiều vấn đề liên quan tới nội dung này.

1. Hàng biếu tặng là gì?

Hàng biếu tặng cũng là những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thông thường nhưng được doanh nghiệp sử dụng với mục đích biếu tặng tới các tổ chức, cá nhân khác.

Một số hình thức biếu tặng phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng như:

  • Mua hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của đơn vị khác về để biếu tặng nhân viên, khách hàng;
  • Biếu tặng các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất;
  • Quà tặng được doanh nghiệp đặt hàng thiết kế riêng. Với hình thức này doanh nghiệp có thể chủ động truyền tải thông điệp, hình ảnh của thương hiệu mình tới người nhận.
  • Quà tặng là phiếu mua hàng của 1 số nhà cung cấp khác và người nhận có thể chủ động đến đó để lựa chọn những món đồ phù hợp với sở thích, nhu cầu của mình.
  • Quà tặng là phiếu mua hàng hoặc chương trình tích luỹ điểm, khuyến mãi nào đó để người nhận có thể đến chọn mua chính sản phẩm của do công ty cung cấp…

2. Hàng biếu tặng có ghi nhận doanh thu không?

  • Đối với đơn vị đi biếu tặng:

Căn cứ theo quy định trước đây, nếu chi phí cho việc mua hàng biếu tặng vượt quá 15% sẽ tính vào chi phí không được trừ khi xác định doanh thu chịu thuế. Tuy nhiên, bộ Luật 71/2014/QH13 đã sửa đổi và bổ sung một số quy định về thuế TNDN tại điểm m, khoản 2 Điều 9 Luật 32/2013/QH13 ban hành từ trước. Theo đó chi phí mua hàng biếu tặng sẽ không bị giới hạn và được tính vào chi phí được trừ nếu thỏa mãn chứng từ, hồ sơ theo quy định.

Đối với các khoản chi cho trường hợp biếu tặng nhân viên lấy từ nguồn doanh nghiệp và không quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính doanh thu tính thuế. Nếu trích từ nguồn Quỹ phúc lợi thì không được tính vào chi phí tính thuế TNDN.

  • Đối với đơn vị nhận biếu tặng: Quà biếu tặng bằng tiền hay hiện vật đều được tính vào thu nhập khác theo quy định tại TT 78/2014/TT-BTC.

3. Hàng biếu tặng có phải lập hóa đơn không?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì mọi hàng hóa dịch vụ sử dụng cho mục đích biếu tặng đều phải lập hóa đơn. Giá tính thuế GTGT ghi trên hóa đơn được quy định như sau:

  • Đối với tất cả các sản phẩm hàng hóa dùng để biếu tặng được mua về hay do doanh nghiệp sản xuất đều phải ghi giá tính thuế tương đương giá trị thực của hàng hóa tại thời điểm phát sinh. Giá tính thuế của hóa đơn đầu vào và đầu ra thường bằng nhau.
  •  Một số trường hợp ngoại lệ giá tính thuế được xác định bằng không bao gồm:

+ Quà biếu tặng là giấy mời tham dự các sự kiện thời trang hoặc nghệ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

+ Quà biếu tặng là hàng mẫu dùng thử không thu tiền;

+ Quà biếu tặng là hàng khuyến mại đã được đăng ký với sở công thương theo quy định của pháp luật về thương mại.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt đối với các hành vi không lập hóa đơn là từ 500.000 - 1.500.000đ.

Xem thêm:

>>> Chi tiết cách hạch toán quà tặng khách hàng theo thông tư 200 và 133

>>> Phần mềm kế toán phổ biến dành cho doanh nghiệp.