Hiểu biết sơ bộ về thống kê sản xuất

Hiểu biết sơ bộ về thống kê sản xuất

958

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thống kê sản xuất là vô cùng quan trọng. Những hiểu biết sơ bộ mà chúng tôi đề cập dưới đây hy vọng giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt vấn đề này.

  1. Thống kê sản xuất là gì?

Việc xác định mức độ biến động, biểu hiện tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ hiện tượng được hiểu là thống kê. Việc đưa ra một cách tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định, qua biểu hiện bằng số lượng được hiểu là thống kê sản xuất.

Để có thể đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, công ty hay một tổ chức kinh doanh bất kỳ thì thống kê sản xuất đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng.

Xem thêm: Công thức tính giá thành sản xuất

  1. Công việc thống kê sản xuất cần làm

Trong doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất sẽ được lên dựa vào một số yếu tố như: các đơn hàng bán, các dự báo bán hàng, năng lực sản xuất của nhà máy… Tiếp đó, lập định mức sản phẩm để lên lệnh sản xuất, xuất kho nguyên vật liệu sản xuất tương ứng với lệnh sản xuất.

Thống kê sản xuất tiến hành sau quá trình sản xuất. Nhiệm vụ của thống kê sản xuất là đưa ra báo cáo về số liệu cụ thể cho việc theo dõi sản xuất. Những báo cáo này khá đa dạng và tùy vào yêu cầu, lĩnh  vực của từng doanh nghiệp có thể là: chất lượng sản phẩm (tỷ lệ lỗi, định mức tỷ lệ lỗi); năng lực sản xuất, hồ sơ sản xuất (sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất), bảng lương sản phẩm; theo dõi tiến độ sản xuất dựa trên: theo dõi đơn hàng, theo dõi kế hoạch; và hồ sơ chạy máy (giờ chạy máy, lượng sản phẩm được sản xuất, thống kê sản phẩm lỗi, hỏng…).

Từ thống kê sản xuất, người thực hiện công việc tiến hành nhập các số liệu chi phí khác, tính toán giá thành sản phẩm.

Cụ thể những công việc cơ bản của thống kê sản xuất đó là:

  • Hàng ngày cần thống kê chi tiết số liệu đầu vào quá trình sản xuất: nguyên phụ liệu, thứ phẩm tái chế, thành phẩm nhập kho…; kiểm tra định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt…
  • Thực hiện báo cáo tổng kết các số liệu thống kê, sự cố bất thường tại nhà máy đồng thời theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất và giao hàng.
  • Định kỳ thống kêế sản xuất cần lập các báo cáo quy định chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước và Công ty.
  • Cung cấp và thu thập số liệu thống kê, lưu trữ số liệu thống kê tổng hợp; đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp khi cần thiết.
  • Phối hợp với các bộ phận thống kê của các phòng ban chức năng liên quan, các đơn vị trong DN để thực hiện thống kê theo quy định.
  • Phân tích thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tháng, quý, năm…) theo yêu cầu quản lý điều hành.; viết kết luận giao ban sản xuất.

Xem thêm: Phần mềm quản lý sản xuất