Hợp đồng thuê tài sản là gì và có đặc điểm như thế nào?

Hợp đồng thuê tài sản là gì và có đặc điểm như thế nào?

143

Thuê hoặc mượn tài sản là những giao dịch đáp ứng nhu cầu dân sự phổ biến trong đời sống hoặc kinh doanh. Bởi vậy hoạt động này cũng được sự can thiệp quản lý của Nhà nước thông qua pháp luật dân sự. Và Hợp đồng cho thuê tài sản là một tài liệu quan trọng làm cơ sở cho việc giải quyết những tranh chấp kiện tụng dân sự này.

1. Khái niệm hợp đồng thuê tài sản là gì?

Tại Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ, hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê tài sản và bên thuê tài sản. Lúc này bên thuê tài sản sẽ có quyền sử dụng hoặc sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của hợp đồng, tuy nhiên bên thuê phải trả một khoản tiền thuê theo thỏa thuận cho bên cho thuê.

2. Hợp đồng thuê tài sản có đặc điểm như thế nào?

Hợp đồng thuê tài sản được thiết lập dựa trên việc đáp ứng nhu cầu và mục đích của các bên tham gia, đồng thời cũng phải đúng theo tiêu chuẩn quy định.

  • Hợp đồng cho thuê tài sản là hợp đồng có đền bù:

Trong hợp đồng cho thuê tài sản khoản tiền mà bên thuê phải trả được xem là khoản đền bù cho việc sử dụng tài sản của bên cho thuê. Thời hạn thuê và giá trị phải trả sẽ được 2 bên thỏa thuận cụ thể cùng nhau.

  • Hợp đồng cho thuê tài sản là hợp đồng song vụ:

Sau khi đã chi trả một khoản tiền thuê theo thỏa thuận, bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê giao tài sản để mình sử dụng. Ngược lại, bên cho thuê cũng có quyền yêu cầu bên thuê sử dụng tài sản đúng mục đích, thời gian và phương thức như đã thỏa thuận.

3. Đối tượng của hợp đồng thuê tài sản

Sau khi hết hạn hợp đồng, bên thuê phải trả lại tài sản mà mình đã thuê. Bởi vậy đối tượng của hợp đồng thuê tài sản thường sẽ là những vật mặc định và không bị tiêu hao trong quá trình sử dụng. Bao gồm: Tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng, Quyền sử dụng đất (cá nhân, tổ chức).

4. Ý nghĩa của hợp đồng thuê tài sản

  • Khi phát sinh quyền chiếm hữu sử dụng tài sản của bên thuê thì hợp đồng thuê sẽ là căn cứ pháp lý giá trị.
  • Tối ưu hoạt động khai thác và sử dụng tài sản nhàn rỗi, thúc đẩy vào việc tăng trưởng kinh tế khu vực.
  • Hỗ trợ nhà sản xuất, doanh nghiệp tối ưu nguồn tài chính trong việc đầu tư tài sản cố định ban đầu.

5. Hình thức của hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản được trình bày dưới hình thức nào cũng cần tuân theo những nguyên tắc nhất định của pháp luật:

  • Nếu đối tượng của hợp đồng không nằm trong danh mục kiểm soát của Nhà nước thì Hợp đồng chỉ cần thể hiện dưới hình thức văn bản viết tay hoặc đánh máy thông thường có chữ ký của đầy đủ các bên.
  • Nếu đối tượng của hợp đồng nằm trong danh mục kiểm soát của Nhà nước thì Hợp đồng thuê tài sản thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực.

Trên đây là nhưng thông tin chung liên quan tới nội dung hợp đồng thuê tài sản, hy vọng sẽ mang lại kiến thức bổ ích tới bạn đọc. Nếu cần cập nhật mẫu hợp đồng mới nhất theo quy định các bạn có thể tải tại đây.

Xem thêm:

>>> Khái niệm và cách tính hao mòn lũy kế tài sản cố định

>>> Phân hệ phần mềm quản lý Máy móc thiết bị BRAVO (ERP-VN)