Kế toán chi phí là gì? Các nội dung cơ bản trong kế toán chi phí

Kế toán chi phí là gì? Các nội dung cơ bản trong kế toán chi phí

175

Chi phí là một vấn đề trọng tâm ảnh hưởng tới toàn bộ các hoạt động khác liên quan tới quy trình vận hành của doanh nghiệp. Vì vậy kế toán chi phí cũng là một vị trí đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng. Bài viết sẽ giúp bạn đọc định nghĩa chính xác về vị trí kế toán chi phí và những nội dung chính trong công việc của kế toán chi phí.

1. Khái niệm kế toán chi phí là gì?

Kế toán chi phí có tên tiếng Anh là Cost accounting. Đây là một vị trí kế toán viên đảm nhận công việc thu thập, ghi chép và xử lý toàn bộ các chứng từ, nghiệp vụ liên quan đến chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua dữ liệu từ kế toán chi phí, chủ doanh nghiệp sẽ đưa ra những chiến lược phù hợp trong việc tối ưu quy trình, giảm thiểu chi phí hợp lý và gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

2. Công việc chính của vị trí kế toán chi phí trong doanh nghiệp

  • Ghi nhận và hạch toán chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí, bảo đảm nội dung chi phí ghi chép phải đúng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.
  • Kiểm tra và đảm bảo tính hợp lý và hợp lệ của chứng từ với nội dung ghi chép
  • Ghi sổ đầy đủ các khoản mục chi phí phát sinh.
  • Thường xuyên tương tác, đối chiếu các thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm với các bộ phận và phòng ban liên quan. 
  • Lập báo cáo tổng hợp về chi phí, giá thành sản phẩm định kỳ.
  • Đưa ra các ý kiến đánh giá về thực trạng các vấn đề liên quan tới chi phí để các nhà quản trị có thể nắm bắt kịp thời. Cung cấp số liệu cho việc kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phí của doanh nghiệp, giúp các nhà quản trị nắm bắt được tình hình và đưa ra những quyết định phù hợp.

3. Các nội dung cơ bản trong kế toán chi phí

a. Kế toán chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng là những khoản chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa tới tay khách hàng. Đó có thể là một trong số các loại chi phí về: bao bì, dụng cụ, chi phí cho nhân viên bán hàng…

Kế toán chi phí sẽ sử dụng là TK 641 – Tài khoản chi phí bán hàng để tập hợp và thực hiện kết chuyển những chi phí phát sinh trong thực tế ở quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Tài khoản 641 có 7 tài khoản cấp 2 bao gồm:

TK 6411: Phản ánh chi phí nhân viên

TK 6412: Phản ánh chi phí vật liệu

TK 6413: Phản ánh chi phí dụng cụ đồ dùng

TK 6414: Phản ánh chi phí khấu hao tài sản cố định

TK 6415: Phản ánh chi phí bảo hành

TK 6417: Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài

TK 6418: Phản ánh chi phí bằng tiền khác

b. Kế toán chi phí doanh nghiệp

Chi phí doanh nghiệp là những khoản chi phí có liên quan đến tất cả các hoạt động chung của doanh nghiệp và không thể tách riêng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp thường gồm có những khoản chi phí sau: chi phí nhân viên quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế và lệ phí, những chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài và những chi phí bằng tiền… Tài khoản 642 bao gồm 8 tài khoản cấp 2, chi tiết bao gồm:

Liên quan đến chi phí doanh nghiệp kế toán cũng có thể sử dụng các TK khác như: TK 111, 112, 331…

Có thể bạn quan tâm:

>>> Những kiến thức cần nắm về chi phí sản xuất

>>> Top 05 phần mềm kế toán phổ biến hiện nay.