Kiến thức cơ bản về thuyết minh báo cáo tài chính

Kiến thức cơ bản về thuyết minh báo cáo tài chính

316

Bộ báo cáo tài chính mà doanh nghiệp phải lập vào cuối mỗi năm tài chính sẽ gồm nhiều báo cáo chi tiết, từ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho đến thuyết minh báo cáo tài chính. Cùng bài viết đi tìm hiểu về loại báo cáo chi tiết trong số đó là thuyết minh báo cáo tài chính.

  1. Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là loại báo cáo tài chính được lập nhằm mục đích giải thích một cách chi tiết về sự biến động của các chỉ tiêu trọng yếu cũng như sự thay đổi quan trọng trong phương pháp kế toán của doanh nghiệp.

Có thể nói, nếu như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp một bức tranh toàn cảnh thì thuyết minh báo cáo tài chính lại giúp nhìn rõ hơn và hiểu hơn về các chi tiết của bức tranh về hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Kinh nghiệm giao nhận sổ kế toán trong doanh nghiệp hiện nay.

  1. Những kiến thức cơ bản về thuyết minh báo cáo tài chính:

Với vai trò là giúp người đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các số liệu trên các báo cáo tài chính khác nên thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bày được những thông tin cơ bản sau:

  • Thuyết minh báo cáo tài chính đầu tiên phải trình bày được khái quát về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể gồm: hình thức sở hữu vốn, thành phần Ban Giám Đốc…
  • Các thông tin liên quan đến vấn đề kế toán trong doanh nghiệp như: kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán, các chuẩn mực, chế độ và chính sách kế toán áp dụng.
  • Thông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày trong các báo cáo tài chính khác như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả HĐKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Xem thêm: Những thông tin về sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Có thể nói, thuyết minh báo cáo tài chính góp phần giúp bức tranh toàn cảnh về tình hình hoạt động, tình hình kinh tế - tài chính tại doanh nghiệp được thể hiện một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là do những phát sinh về kinh tế - tài chính trong doanh nghiệp là rất nhiều, nên thuyết minh báo cáo tài chính chỉ đi diễn giải những biến động liên quan đến các chỉ tiêu và thông tin trọng yếu, có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc lập thuyết minh báo cáo tài chính cũng được quy định và hướng dẫn cụ thể trong các thông tư mà Bộ tài chính ban hành như thông tư 200/2014/TT-BTC hay thông tư 133/2016/TT-BTC, tuy nhiên những thông tư đó chỉ hướng dẫn những vấn đề cơ bản nhất cần phải trình bày được chứ không đưa ra một tiêu chuẩn nào để xác định về tính chính xác và rõ ràng của thuyết minh báo cáo tài chính. Do đó, thuyết minh báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp lập thường sẽ có đủ các thông tin mà thông tư hướng dẫn, còn mức độ nhiều hay ít, cụ thể đến đâu của thông tin thì tùy thuộc vào cách làm chủ quan của từng doanh nghiệp, để đảm bảo thuyết minh BCTC vẫn đúng quy định và minh bạch, nhưng vẫn phải đảm bảo các thông tin cơ mật và bí quyết trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm ERP của BRAVO