Kiến thức về hạch toán kế toán doanh thu bán hàng

Kiến thức về hạch toán kế toán doanh thu bán hàng

1634

Hạch toán kế toán là công việc mà mỗi nhân viên kế toán cần phải làm. Vậy, làm thế nào để làm tốt công việc khó nhằn này? Câu trả lời đơn giản là bạn phải có một kiến thức nền tảng vững chắc về hạch toán kế toán lĩnh vực bạn đang làm và bộ chứng từ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn kiến thức về hạch toán kế toán doanh thu bán hàng trong bài viết này. 

1.    Nguyên tắc hạch toán kế toán doanh thu

Doanh thu là con số ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp do vậy nó là đối tượng được kế toán hết sức quan tâm. Dưới đây chúng ta xét đến các nguyên tắc doanh thu theo thông tư 133.

•    Doanh thu là khoản lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được. Góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch nó phát sinh. Lưu ý rằng: Doanh thu chỉ được ghi nhận khi mà kế toán chắc chắn sẽ thu được những lợi ích kinh tế từ giao dịch và không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Khi ghi nhận một khoản doanh thu, thì khoản chi phí tạo ra doanh thu đó đồng thời cũng phải được ghi nhận.
•    Kế toán cần nhận biết các giao dịch trong một hợp đồng để áp dụng các điều kiện ghi nhận doanh thu cho phù hợp với bản chất hơn là hình thức. Ví dụ như: Đối với các giao dịch có phát sinh các nghĩa vụ của người bán ở cả thời điểm hiện tại. Và tương lai thì doanh thu cần được phân bổ theo giá trị hợp lý theo từng nghĩa vụ. 


•    Các khoản doanh thu, lãi, lỗ chỉ được coi là chưa thực hiện. Ví dụ trong trường hợp nếu như người bán vẫn còn trách nhiệm thực hiện đối với những nghĩa vụ trong tương lai (ngoại trừ điều khoản bảo hành thông thường). Và không chắc chắn thu được những lợi ích về kinh tế. Việc phân loại các khoản doanh thu, lãi lỗ thực hiện hay chưa thực hiện không căn cứ vào việc đã phát sinh dòng tiền hay chưa.
•    Kế toán nên lưu ý rằng: doanh thu của doanh nghiệp sẽ không bao gồm các khoản thu hộ cho bên thứ 3. Như các loại thuế gián thu (thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường,…) hay các khoản phụ thu thêm ngoài giá bán đơn vị không được hưởng,…
•    Thời điểm ghi nhận doanh thu có thể là khác nhau giữa doanh thu tính thuế và doanh thu kế toán. Mỗi loại doanh thu sẽ có những mục đích khác nhau: doanh thu tính thuế chỉ để phục vụ công tác xác định số thuế phải nộp của cơ quan nhà nước. Còn doanh thu kế toán để lập báo cáo tài chính cần được ghi nhận chính xác, phù hợp với các nguyên tắc kế toán hiện hành.
•    Doanh thu được ghi nhận chỉ phản ánh doanh thu tại kỳ báo cáo đó và không có số dư tại các tài khoản kế toán. Cuối kỳ, kế toán cần phải kết chuyển toàn bộ doanh thu sang tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
 

Có thể bạn quan tâm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.