Mô tả công việc kế toán sản xuất chi tiết

Mô tả công việc kế toán sản xuất chi tiết

1261

Trong các phần hành kế toán thì kế toán sản xuất là phần công việc yêu cầu nhiều kỹ năng và giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp. Để làm được tốt công việc này, đòi hỏi mỗi kế toán cần nắm vững mô tả công việc chi tiết cũng như tích lũy cho mình những kỹ năng và kiến thức nhất định.

 1. Tiêu chuẩn công việc kế toán sản xuất

Như chúng ta đã biết, kế toán sản xuất thực hiện rất nhiều công việc quan trọng và phức tạp. Nhất là các nghiệp vụ liên quan đến xác định giá thành sản phẩm. Do vậy họ cần có những tiêu chuẩn nhất định. Cụ thể, tiêu chuẩn công việc của Kế toán sản xuất bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán.
 • Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
 • Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán
 • Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo

Xem thêm: Công thức tính giá thành sản phẩm

 1. Mô tả công việc kế toán sản xuất chi tiết

 • Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất, đặc điểm của sản phẩm, yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp, để lựa chọn xác định đúng đắn đối tượng kế toán chi phí sản xuất, lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Cũng từ đó xác định đối tượng tính giá thành cho phù hợp.
 • Trên cơ sở mối quan hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành đã xác định để tổ chức áp dụng phương pháp tính giá thành cho phù hợp và khoa học.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm quản lý sản xuất của BRAVO

 • Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học hợp lý trên cơ sở phân công rõ ràng trách nhiệm từng bộ phận kế toán có liên quan đặc biệt là bộ phận kế toán các yếu tố chi phí và tính giá thành sản phẩm
 • Thực hiện tổ chức chứng từ, hạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản, sổ kế toán phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thu nhận, xử lý hệ thống hóa các thông tin về chi phí và giá thành của doanh nghiệp.
 • Thường xuyên kiểm tra thông tin về kế toán chi phí, và giá thành sản phẩm của các bộ phận kế toán có liên quan và bộ phận kế toán chi phí và giá thành sản phẩm
 • Tổ chức lập và phân tích các báo cáo về chi phí, giá thành sản phẩm cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí, giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp ra được quyết định nhanh chóng và phù hợp với quá trình ản xuất kinh doanh.

Hy vọng rằng những yêu cầu cũng như các mô tả chi tiết về công việc của kế toán sản xuất trên sẽ giúp cho những người muốn theo đuổi công việc này hình dung rõ hơn. Hiện nay, để làm tốt công việc này các kế toán sản xuất thường có sự trợ giúp đắc lực của nhưng phần mềm chuyên biệt. Trong đó BRAVO là một trong những đơn vị uy tín cung cấp sản phẩm này.

Xem thêm: Những kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp nặng