Nguyên tắc hạch toán tài khoản 153

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 153

554

Tài khoản 153 – Công cụ dụng cụ là tài khoản được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. Cùng bài viết tìm hiểu về khái niệm công cụ dụng cụ cũng như những nguyên tắc khi hạch toán tài khoản 153. 

  1. Khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy, công cụ dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ dụng cụ:

- Các đà giáo, ván khuôn, công cụ dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;

- Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;

- Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ;

- Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;

- Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,...

Xem thêm: Những lưu ý khi quản lý công cụ dụng cụ

  1. Nguyên tắc hạch toán đối với công cụ dụng cụ

Đối với công cụ dụng cụ thì khi hạch toán nhập, xuất hay tính tồn kho thì kế toán ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của công cụ dụng cụ khi nhập kho lại được tính khác nhau trong từng trường hợp cụ thể, tương tự với nguyên vật liệu.

Hạch toán giá trị của công cụ dụng cụ tồn kho thì kế toán được lựa chọn 1 trong 3 phương pháp: Nhập trước – xuất trước, Thực tế đích danh, Bình quân gia quyền, sao cho phương pháp được lựa chọn là phù hợp nhất đối với doanh nghiệp, tuy nhiên kế toán cần lưu ý là phải đảm bảo sử dụng thống nhất một phương pháp trong một kỳ kế toán. Nếu có thay đổi thì cần làm biên bản giải trình.

Kế toán chi tiết công cụ dụng cụ phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ công cụ dụng cụ. Công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê phải được theo dõi về hiện vật và giá trị trên sổ kế toán chi tiết theo nơi sử dụng, theo đối tượng thuê và người chịu trách nhiệm vật chất. Đối với công cụ dụng cụ có giá trị lớn, quý hiếm phải có thể thức bảo quản đặc biệt.

Hạch toán trong trường hợp xuất dùng các công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì khi hạch toán, kế toán phải ghi nhận toàn bộ một lần giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán thì khi hạch toán được ghi nhận vào tài khoản 242 “Chi phí trả trước” và định kỳ kế toán hạch toán phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi giảm chi phí trả trước.

Khi hạch toán công cụ, dụng cụ trong liên quan đến các giao dịch bằng ngoại tệ thì được thực hiện theo quy định về hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Khi hạch toán các giao dịch có liên quán đến công cụ, dụng cụ thì kế toán cần lưu ý xuất nhập đúng kho, đúng nhóm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm kê, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn.

Bài viết đã trình bày chi tiết những nguyên tắc trong hạch toán công cụ dụng cụ, hi vọng sẽ hữu ích cho những người làm kế toán, làm căn cứ để đưa ra các biện pháp quản lý hiệu quả hơn đối với công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. Sử dụng phần mềm quản lý tài sản sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tốt các vấn đề trên.