Những dạng bài tập kế toán sản xuất cơ bản

Những dạng bài tập kế toán sản xuất cơ bản

2040

Kế toán sản xuất là phần khá phức tạp trong các nghiệp vụ của kế toán. Với các sinh viên thì các dạng bài tập kế toán sản xuất cũng khó nhằn nhất. Tuy nhiên, dù khó tới đâu cũng sẽ có những đặc điểm chung mà khi nắm bắt được thì việc giải quyết chúng sẽ trở nên đơn giản hơn.

1. Một số điều cần biết trước khi giải các bài tập kế toán sản xuất.

Dưới đây sẽ là 1 số kiến thức cơ bản nhưng vô cùng cần thiết đòi hỏi bạn cần nắm vững trước khi bắt tay và giải các dạng bài tập về kế toán sản xuất.

 • Chi phí sản xuất chung:

Được hiểu là các khoản chi phí phát sinh ở đội sản xuất. Chi phí này thường bao gồm: lương nhân viên quản lý đội, các khoản tính theo lương (ví dụ như: kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…). Tất cả các chi phí này đã được pháp luật quy định với những mức tỷ lệ chung. Ngoài ra còn có chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác.

Chi phí sản xuất chung được phản ánh qua TK 627. Tài khoản này có kết cấu như sau:

 • Bên nợ: Là tập hợp các chi phí phát sinh trong kỳ.
 • Bên có: Là các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung.

Vậy khi kết chuyển chi phí sản xuất chung sang bên nợ TK 154.

Như đã nói ở trên việc học và hiểu rõ về chi phí sản xuất chung và có những hiểu biết chung về giá thành sản phẩm là một lợi thế lớn với người làm kế toán sản xuất. Nó là công cụ đắc lực cho kế toán trong xử lý công việc trong loại hình doanh nghiệp sản xuất và cũng giúp các bạn sinh viên giải quyết ngon lành các bài tập.

Có thể bạn quan tâm: Những kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp nặng

2. Những dạng bài tập kế toán sản xuất cơ bản

Dưới đây là một bài tập mẫu khá phổ biến đối với kế toán sản xuất.

Tại công ty Cổ phần ABC, kế toán tồn kho được thực hiện theo phương pháp kê khai thường xuyên, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Công ty Cổ phần ABC có các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Số dư đầu kỳ của các tài khoản như sau:

TK 152

 • TK 1521 (5.250kg)
 • TK 1522 (2.280kg)

127.800.000 VNĐ

+) 105.000.000 VNĐ

+) 22.800.000 VNĐ

TK 154

 • Vật liệu chính
 • Vật liệu phụ

3.750.000 VNĐ

+) 2.050.000 VNĐ

+) 1.700.000 VNĐ

Công ty Cổ phần ABC có các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ như sau:

 • Xuất kho 5.100 kg nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Trong kỳ có tiền lương phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất sản phẩm là 60.000.000 VNĐ. Tiền chi cho bộ phận phục vụ sản xuất 4.000.000 VNĐ. Tiền chi cho bộ phận quản lý phân xưởng 16.000.000 VNĐ.

 • Theo quy định của nhà nước: Trích BHXH, BHYT, BHTN và Kinh phí công đoàn theo tỷ lệ tính vào chi phí liên quan là 22% kể cả phần trừ lương là 8,5%.
 • Có nghiệp vụ xuất kho 1.200 kg vật liệu phụ. Cái này được dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và xuất kho 40kg dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng.
 • Trong kỳ, việc khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất sản phẩm là 7.200.000 VNĐ, các phương tiện quản lý tại phân xưởng là 2.200.000VNĐ.
 • Trong kỳ đã có phát sinh chi phí điện tại phân xưởng chưa thanh toán cho người bán gồm 10% thuế GTGT là 13.200.000VNĐ.
 • Chi phí điện nước phát sinh tại phân xưởng sản xuất đã thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn là 8.000.000VNĐ, thuế GTGT 10%.
 • Trong kỳ, phân xưởng đã sản xuất được 5.000 sản phẩm nhập kho thành phẩm, cuối kỳ còn 800 sản phẩm dở dang.

Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất, mức độ hoàn thành là 60%.

Doanh nghiệp đã xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Phế liệu thu hồi nhập kho là 2.150.000VNĐ. Nguyên vật liệu chính để tại phân xưởng là 200kg.

Với các thông tin trên, Yêu cầu đặt ra là:  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm và lập phiếu tính giá thành sản phẩm.

Đây là dạng bài tập kế toán sản xuất cơ bản nhất, nếu giải quyết được dạng bài tập này thì những dạng biến thể sau đều không có vấn đề gì với các bạn sinh viên hay người đi làm hạch toán thực tế tại doanh nghiệp.

Xem thêm: Phần mềm tính giá thành sản phẩm