Những điểm mới trong hợp đồng lao động từ năm 2021

Những điểm mới trong hợp đồng lao động từ năm 2021

211

Hợp đồng lao động là một văn bản pháp lý được sử dụng nhằm mục đích tạo căn cứ và cơ sở để quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động được diễn ra một cách hợp pháp và đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những điểm mới trong hợp đồng lao động từ năm 2021.

  1. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là văn bản về sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Xem thêm: Các loại kế toán trong doanh nghiệp.

  1. Những điểm mới trong hợp đồng lao động từ năm 2021:

Mục đích chính của hợp đồng lao động là làm cơ sở cho quan hệ lao động được diễn ra một cách thuận lợi và hợp pháp, hợp lệ, đảm bảo lợi ích cho cả 2 bên khi tham gia quan hệ lao động. Do đó mà hợp đồng lao động sẽ có những thay đổi trong từng thời kỳ kinh tế xã hội cụ thể nhằm đảm bảo tính thích hợp và có ý nghĩa thực tiễn. Hiểu được điều này nên khi nhận thấy có nhiều sự thay đổi phát sinh liên quan đến mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động thì Quốc hội đã cho ra đời một Bộ luật lao động mới vào năm 2019 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Và trong Bộ luật lao động mới thì cũng có nhiều thay đổi liên quan đến hợp đồng lao động. Cụ thể, những điểm mới đáng chú ý trong hợp đồng lao động từ năm 2021 gồm:

- Quy định về dấu hiệu để nhận diện hợp đồng lao động, giúp tăng tính minh bạch của các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế. Cụ thể là, có thêm quy định là: Mọi hợp đồng bất kể tên gọi là gì thì sẽ đều được coi là hợp đồng lao động nếu có đủ 3 dấu hiệu sau:

- Làm việc trên cơ sở thỏa thuận;

- Có trả lương;

- Có sự quản lý, điều hành và giám sát của một bên.

Mục đích của quy định này là để hạn chế tình trạng lách luật, dùng tên gọi khác để né tránh việc thực hiện các nghĩa vụ về tiền lương, trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

- Bổ sung thêm hình thức của hợp đồng lao động. Cụ thể là chấp nhận hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu và có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

- Quy định cụ thể về các loại hợp đồng lao động và xóa bỏ loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định;

- Quy định về vấn đề thử việc, không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng và thời gian thử việc là không quá 180 ngày đối với vị trí quản lý doanh nghiệp;

- Thêm 02 trường hợp được phép tạm hoãn hợp đồng lao động là: trường hợp NLĐ thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ hoặc được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

- Bổ sung thêm về những trường hợp đặc biệt mà người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do mà chỉ cần báo trước trong thời gian quy định, trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước;

- Quy định về thời gian giải quyết và trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt hợp đồng lao động;

- Quy định về nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động là tên, địa chỉ của người sử dụng lao động, họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động.

Có thể nói, những điểm mới trong hợp đồng lao động kể từ năm 2021 giúp giúp điều phối một cách hợp lý và hài hòa hơn về mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo hợp đồng lao động là phù hợp với thực tế chung.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm ERP của BRAVO