Những điều cần lưu ý trong mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Những điều cần lưu ý trong mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

461

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai yếu tố không thể bỏ qua trong quá trình đi xác định kết quả sản xuất và kinh doanh. Và đây cũng là hai yếu tố có mối quan hệ mật thiết với nhau, cùng đều có ý nghĩa quan trọng trực tiếp đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những điều cần lưu ý trong mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

    1. Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:

Chi phí sản xuất chính là tổng các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, thường được biểu hiện dưới dạng tiền tệ. Hay nói cụ thể hơn thì chi phí sản xuất là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đầu tư, mua sắm các yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất.

Chi phí sản xuất là một yếu tố cấu thành nên tổng chi phí của doanh nghiệp, do đó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách lập bảng kê hàng hóa cuối ngày

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá tính cho khối lượng sản phẩm lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. Như vậy giá thành sản phẩm sẽ là liên quan đến chi phí sản xuất của những sản phẩm hoàn thành, do đó giá thành sản phẩm sẽ phản ánh được phần nào tính đúng đắn của các phương pháp kế toán sử dụng cũng như tính hiệu quả của cách thức quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.

    1. Những lưu ý trong mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:

Từ khái niệm trên thì có thể nhận thấy là, cả chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đều liên quan đến chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, sự khác biệt giữa hai yếu tố trên là đến từ đối tượng để xác định chi phí. Cụ thể là nếu như chi phí sản xuất là tính trong kỳ, không phân biệt là đối tượng sản phẩm hoàn thành hay chưa hoàn thành thì giá thành sản phẩm lại là chi phí sản xuất tính trong kỳ và chỉ tính cho những đối tượng sản phẩm đã được hoàn thành.

Do đó, mà có thể nói, chi phí sản xuất là một chỉ tiêu tổng hợp, bao gồm nhiều yếu tố chi phí giúp xác định và cấu thành nên giá thành sản phẩm. Ngược lại, giá thành sản phẩm lại là chi phí sản xuất mà tính trên các sản phẩm hoàn thành, nên sẽ phản ánh được một phần về chi phí sản xuất trong kỳ. Như vậy khi nhắc đến mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thì cần lưu ý là chi phí sản xuất sẽ là yếu tố bao hàm cả giá thành sản phẩm trong đó, khi tính trong 1 kỳ kế toán. Và giá thành sản phẩm là yếu tố được hình thành từ các chi phí sản xuất. .

Ngoài ra, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng được coi là có mối quan hệ tương quan lẫn nhau. Cụ thể là, chi phí sản xuất thì giúp xác định được giá thành sản phẩm, còn giá thành sản phẩm sẽ phản ánh được một phần kết quả, hiệu quả của việc sử dụng chi phí sản xuất. Do đó, có thể nói, việc phân tích mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp kế toán đánh giá một cách chính xác được hiệu quả của công tác sản xuất và có kế hoạch sản xuất hợp lý hơn.

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn có mức độ gắn bó mật thiết cao ở chỗ là một trong hai yếu tố được kiểm soát tốt thì sẽ giúp yếu tố còn lại thu được hiệu quả cao. Cụ thể là, khi các yếu tố chi phí trong quá trình sản xuất được kiểm soát tốt và trong phạm vi định mức cho phép thì giá thành của sản phẩm cũng sẽ là ở mức hợp lý, thậm chí là hạ thấp được. Đó cũng chính là cơ sở để doanh nghiệp có thể nâng cao sức cạnh tranh của mình và tăng được doanh thu, lợi nhuận. Và giá thành sản phẩm được doanh nghiệp kiểm soát tốt còn là tiền đề cho việc giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn để tái đầu tư cho sản xuất, mua sắm được thêm nhiều các tài sản có công nghệ kỹ thuật cao hơn, giúp tiết kiệm được chi phí trong sản xuất. Từ đó mà cũng có thể nói, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai yếu tố gắn liền nhau, tác động qua lại lẫn nhau theo cùng chiều hướng.

Có thể bạn quan tâm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.