Những hiểu biết chung về tỷ giá hối đoái

Những hiểu biết chung về tỷ giá hối đoái

756

Tỷ giá hối đoái không chỉ tác động đến những cân bằng bên ngoài mà còn tác động đến cả những cân đối bên trong nền kinh tế. Ta sẽ thấy rõ được tầm quan trọng cũng như vai trò của nó đối với phát triển kinh tế của các nước thông qua việc phân tích tác động của nó đến các doanh nghiệp. Chính những phân tích này cũng là cơ sở để lựa chọn chính sách tỷ giá hối đoái hiện nay của chính phủ.

  1. Tỷ giá hối đoái.

Giá cả của một đơn vị tiền tệ của một quốc gia tính bằng tiền tệ của một nước khác, hay là quan hệ so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền của các quốc gia khác nhau được hiểu là tỷ giá hối đoái.

Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế bắt nguồn từ nhu cầu trao đổi hàng hoá, dịch vụ phát sinh trực tiếp từ quan hệ tiền tệ giữa các quốc gia. Các nhân tố tác động đến sự biến động của tỷ giá hối đoái và các chế độ tỷ giá hối đoái chính là 2 vấn đề cơ bản mà các chuyên gia quan tâm khi phân tích tỷ giá hối đoái.

Xem thêm: Cách hoạch toán vốn kinh doanh bằng tiền mặt

  1. Các dạng chế độ tỷ giá hối đoái

Tỷ giá thả nổi:

Giá trị của một đồng tiền được phép dao động trên thị trường ngoại hối chính là cơ chế của tỷ giá thả nổi hay còn gọi là chế độ tỷ giá linh hoạt. Đồng tiền sử dụng chế độ tỷ giá thả nổi được gọi là một đồng tiền thả nổi.

Chế độ tỷ giá thả nổi tốt hơn chế độ tỷ giá cố định bởi vì tỷ giá thả nổi nhạy với thị trường ngoại hối trong hầu hết các trường hợp là nhận định của các chuyên gia. Điều này cho phép làm dịu tác động của các cú sốc và chu kỳ kinh doanh nước ngoài. Thêm vào đó, nó không bóp méo các hoạt động kinh tế.

Tỷ giá cố định:

Giá trị của một đồng tiền được gắn với giá trị của một đồng tiền khác hay với một rổ các đồng tiền khác, hay với một thước đo giá trị khác, như vàng chẳng hạn chính là cách hiểu đơn giản nhất về tỷ hối đoái cố định, đôi khi còn được gọi là tỷ giá hối đoái neo.

Khi giá trị tham khảo tăng hoặc giảm, thì giá trị của đồng tiền neo vào cũng tăng hoặc giảm. Đồng tiền sử dụng chế độ tỷ giá hối đoái cố định gọi là đồng tiền cố định. Tỷ giá hối đoái cố định là một lựa chọn chế độ tỷ giá ngược hoàn toàn với tỷ giá hối đoái thả nổi.

Xem thêm: Top 5 lợi ích của việc chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp 4.0

Thả nổi có điều tiết:

Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết là một chế độ tỷ giá hối đoái nằm giữa hai chế độ thả nổi và cố định. Mặc dù lý thuyết nói chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi tốt hơn, nhưng trong thực tế không có một đồng tiền nào được thả nổi hoàn toàn, vì nó quá bất ổn định.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.