Những kiến thức cơ bản về phương pháp tính giá thành hệ số

Những kiến thức cơ bản về phương pháp tính giá thành hệ số

641

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh một cách tổng quát kết quả của việc sử dụng nguồn lực đầu vào trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Có rất nhiều phương pháp để tính giá thành sản phẩm, cùng bài viết đi tìm hiểu vể một trong những phương pháp phổ biến, cụ thể là tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số.

Phương pháp hệ số là phương pháp tính giá thành thường được áp dụng tại các doanh nghiệp mà trong cùng 1 quy trình sản xuất sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu đầu vào nhưng lại cho ra được nhiều sản phẩm chính khác nhau.

Khi đó kế toán phải đi tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh trong cả quy trình sản xuất để đi tính giá thành cho từng loại sản phẩm chính được tạo ra.

Và để xác định được giá thành của từng loại sản phẩm thì bắt buộc doanh nghiệp phải áp dụng một công thức để quy đổi các sản phẩm khác nhau về cùng 1 loại sản phẩm duy nhất là sản phẩm tiêu chuẩn theo hệ số quy đổi được xây dựng sẵn, lúc đó sẽ tính được chi phí cho từng sản phẩm theo hệ số.

Có thể bạn quan tâm: Công thức tính giá thành sản phẩm

Cụ thể, kế toán đi tính tổng sản lượng sau khi đã quy đổi nhiều loại sản phẩm về cùng một loại sản phẩm tiêu chuẩn theo công thức sau:

QH = Qa*Ha + Qb*Hb + Qc*Hc +…

Trong đó:

Ha, Hb, Hc… là hệ số của các loại sản phẩm A, B, C,

Qa, Qb, Qc là số lượng thực tế của các loại sản phẩm trên,

QH là tổng sản phẩm tiêu chuẩn hoàn thành.

Sau đó tính hệ số phân bổ giá thành cho từng loại sản phẩm (bằng cách lấy tổng sản lượng quy đổi chia cho số lượng của từng loại sản phẩm khi chưa quy đổi). Từ hệ số phân bổ thu được, kế toán tính được giá thành thực tế của từng loại sản phẩm theo công thức:

Và cuối cùng giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm chính bằng giá thành thực tế của từng sản phẩm chính chia cho số lượng sản phẩm đó.

Áp dụng phương pháp này giúp doanh nghiệp tính được giá thành của nhiều loại sản phẩm trong cùng một quy trình, tuy nhiên doanh nghiệp phải lựa chọn được sản phẩm phù hợp làm sản phẩm tiêu chuẩn để đảm bảo giá thành được tính toán ra là hợp lý.

Như vậy, bài viết đã trình bày chi tiết về trường hợp áp dụng cụ thể cũng như cách tính giá thành sản phẩm khi áp dụng phương pháp này, hi vọng sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm kế toán BRAVO