Những kiến thức cơ bản về sổ kế toán tổng hợp

Những kiến thức cơ bản về sổ kế toán tổng hợp

6431

Sổ sách là một phần quan trọng và không thể thiếu đối với việc kiểm soát các số liệu kế toán. Các loại sổ kế toán tổng hợp là một phần mà các kế toán viên cần lưu tâm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin hữu ích như: Sổ kế toán tổng hợp là gì? Các loại sổ kế toán tổng hợp thường dùng trong các doanh nghiệp hiện nay, hay cách ghi sổ kế toán tổng hợp hiệu quả

1.    Sổ kế toán tổng hợp là gì?

Như chúng ta đã biết: Kế toán tổng hợp là việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính. Những ghi chép này dựa theo các tiêu chí giá trị của doanh nghiệp.
Vậy, sổ kế toán tổng hợp là gì?
•    Sổ kế toán là những tờ sổ sách được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau. Sổ kế toán tổng hợp được doanh nghiệp sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán.
•    Lưu ý rằng: Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị, tên sổ, ngày tháng năm lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị, số trang và dấu giáp lai.
•    Một điểm đặc biệt đó là: Mỗi một đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ sách kế toán cho một kỳ kế toán trong năm. 
Chắc các bạn đã phần nào hình dung ra được nó, tuy nhiên, để phân biệt rõ ràng nó với khái niệm sổ kế toán chi tiết thì cần biết thêm thông tin sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Có thể bạn quan tâm: Nhiệm vụ của kế toán thuế làm những gì?

2. Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Sổ kế toán tổng hợp là tên gọi chung của một số sổ mà chúng ta thường nghe nói đến nhiều như: Sổ nhật ký chung hay sổ cái. 
•    Sổ nhật ký chung: 
Với sổ nhật ký chung thì Số liệu kế toán được phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.
Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
- Ngày, tháng ghi sổ.
- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
Sổ cái:
Khác với sổ nhật ký chung, Với sổ cái thì Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán. Sổ cái cho phép các nhà quản trị theo dõi được các thông tin quan trọng của công ty. 
Yêu cầu Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
- Ngày, tháng ghi sổ.
- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.
Dù là số Cái hay sổ Nhật ký chung thì yêu cầu là Sổ kế toán tổng hợp của mỗi đơn vị phải khoa học, hợp lý đảm bảo cho việc ghi chép, hệ thống hóa, tập hợp thông tin phục vụ công tác quản lý kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước. 
Ngoài ra, mỗi đơn vị tùy thuộc vào hệ thống sổ sách kế toán do Bộ tài chính quy định để chọn cho mình một hệ thống sổ kế toán thích hợp, phục vụ tối đa cho công việc kế toán của mình. Điều này mỗi doanh nghiệp có thể linh động để phù hợp với nhu cầu riêng của mình.
Hy vọng những thông tin cơ bản về định nghĩa sổ kế toán tổng hợp là gì? Và sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì trên đây sẽ củng cố và định hình các kiến thức của các bạn kế toán viên hoặc quan tâm đến lĩnh vực kế toán. 

Ngoài ra, hiện nay, để hỗ trợ tốt cho công việc của mình các công ty thường sử dụng phần mềm kế toán tổng hợp.