Những kiến thức về tài khoản tiền gửi ngân hàng

Những kiến thức về tài khoản tiền gửi ngân hàng

1082

Tiền gửi ngân hàng cùng với tiền mặt là tài khoản kế toán quen thuộc và được sử dụng thường xuyên. Để kế toán có thể quản lý tốt tài khoản này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến tài khoản 112.

 1. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản tiền gửi ngân hàng 112 này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp.

Các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,…) chính là những căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng”.

Có thể bạn quan tâm: Top 5 lợi ích của việc chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp 4.0

Kết cấu tài khoản tiền gửi ngân hàng 112 như sau:

Bên Nợ:

 • Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào Ngân hàng sẽ được ghi nhận vào bên nợ tài khoản 112.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo. Lưu ý đây là trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam.
 • Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo cũng là một trường hợp nữa ghi nhận vào bên Nợ tài khoản này.

Bên Có:

 • Trường hợp đầu tiên ghi nhận vào bên có là các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ rút ra từ Ngân hàng.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ. Lưu ý đây là trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam.
 • Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo là trường hợp cuối cùng được ghi nhận vào bên Có

Số dư bên Nợ:

Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ hiện còn gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

Xem thêm: Những kiến thức sơ bộ về kế toán vốn bằng tiền

 1. Các tài khoản cấp 2 của tài khoản tiền gửi ngân hàng 112

Hiện nay, theo hệ thống tài khoản Việt Nam thì tài khoản này có 3 tài khoản cấp 2 đó là:

 • Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.
 • Tài khoản 1122 - Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.
 • Tài khoản 1123 - Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

Với việc nắm vững những kiến thức sơ bộ về tài khoản 112 như trên, hy vọng việc theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến vấn đề này trong doanh nghiệp sẽ diễn ra thuận lợi và đúng theo những quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc nắm vững và sử dụng phần mềm kế toán cũng giúp doanh nghiệp quản lý tốt vấn đề này.