Những lưu ý đối với công tác kiểm kê tài sản cố định

Những lưu ý đối với công tác kiểm kê tài sản cố định

555

Bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động sản xuất kinh doanh thì đều cần phải có tài sản cố định. Tài sản cố định được phân ra làm hai loại là tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Việc kiểm kê tài sản là vô cùng quan trọng.

Tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình. Còn tài sản cố định vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình.

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn khấu hao tài srn cố định

Những tài sản mà do doanh nghiệp nắm giữ hoặc đi thuê tài chính thì đều phải được ghi chép lại một cách chi tiết mọi biến động để thuận tiện cho việc theo dõi trên sổ sách kế toán. Và đặc biệt là với các tài sản cố định hữu hình thì cần phải được thực hiện công tác kiểm kê tài sản vào cuối mỗi kỳ kế toán hoặc khi doanh nghiệp có nhu cầu, để đảm bảo sự phù hợp giữa số liệu thực tế với số liệu trên sổ kế toán.

Khi thực hiện công việc kiểm kê tài sản cố định thì kế toán cần lưu ý điều đầu tiên là phải có quyết định kiểm kê tài sản cố định của Ban lãnh đạo doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp phải thành lập một hội đồng kiểm kê tài sản cố định có đầy đủ các thành viên, bao gồm: Giám đốc (hoặc thủ trưởng đơn vị) làm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê, Cán bộ quản lý các phòng ban trực tiếp sử dụng tài sản cố định, Kế toán trưởng, Kế toán tài sản cố định.

Sau khi thực hiện xong việc kiểm kê thì Hội đồng kiểm kê phải tiến hành lập Biên bản kiểm kê tài sản cố định, biên bản được lập phải cho thấy được sự so sánh, đối chiếu giữa số liệu trên sổ sách với số thực tế khi kiểm kê. Bởi mục đích chính của công việc kiểm kê tài sản là để xem xét, đánh giá giữa số liệu thực tế với sổ sách kế toán có khớp đúng với nhau hay không, nếu phát sinh chênh lệch thì nguyên nhân là gì, từ đó có biện pháp xử lý chênh lệch.

Những chênh lệch phát sinh thì đều phải ghi rõ lý do và cách xử lý trên Biên bản kiểm kê. Đồng thời trên Biên bản phải thể hiện được sự đánh giá đối với tình hình sử dụng và quản lý tài sản, từ đó đưa ra được các giải pháp hiệu quả hơn để giảm thiểu sự hao tổn giá trị và nâng cao năng suất hoạt động của các tài sản cố định. 

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản của BRAVO

Như vậy, có thể thấy việc kiểm kê tài sản cố định đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát hiện ra các sai sót, đánh giá được tình hình ghi chép, quản lý tài sản, các doanh nghiệp nên thực hiện định kỳ công tác kiểm kê tài sản cố định để có thể hạn chế tối đa sự mất mát của tài sản, đảm bảo tài sản được sử dụng đúng mục đích.