Những lưu ý khi kiểm kê tài sản cố định 6 tháng đầu năm

Những lưu ý khi kiểm kê tài sản cố định 6 tháng đầu năm

450

Kiểm kê tài sản cố định là công việc không thể thiếu trong hoạt động của kế toán, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng như kết thúc 6 tháng đầu năm. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về những lưu ý khi kiểm kê tài sản cố định 6 tháng đầu năm.

  1. Kiểm kê tài sản là gì?

Kiểm kê tài sản là việc đi đánh giá chất lượng và xác định số lượng, giá trị của tài sản, nguồn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra và đối chiếu với số liệu trong sổ sách kế toán, nhằm phát hiện các khoản chênh lệnh giữa số thực tế so với số liệu trên sổ sách kế toán để có các điều chỉnh kịp thời.

  1. Những lưu ý khi kiểm kê tài sản cố định 6 tháng đầu năm:

Yêu cầu quan trọng nhất đối với kế toán là ghi chép và phản ánh chính xác về mọi biến động phát sinh liên quan đến kinh tế tài chính trong doanh nghiệp. Đồng thời kế toán phải tổ chức để quản lý tốt tài sản, tránh hư hỏng, mất mát, số liệu về tài sản trên sổ sách phải phù hợp với số tài sản thực tế ở cùng thời điểm.

Có thể  bạn quan tâm: Mua tài sản cố định hoạch toán như thế nào

Xuất phát từ những yêu cầu đó nên việc kiểm kê tài sản cố định là không thể thiếu. Và để đảm bảo công tác kiểm kê được thực hiện đúng và thu được kết quả chính xác thì kế toán cần lưu ý những điều sau:

  • Việc kiểm kê tài sản cố định nhằm mục đích để ban lãnh đạo nắm được số lượng tài sản hiện có, tình hình quản lý cũng như hiệu quả sử dụng của từng tài sản để đưa ra quyết định như sửa chữa, nâng cấp, điều chuyển hay thay thế tài sản phù hợp với năng lực tài chính, chính sách đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời để quản lý tốt hơn tài sản cố định trong doanh nghiệp, tránh thất thoát hay hư hỏng. Vì vậy mà việc kiểm kê phải được thực hiện ở tất cả các bộ phận, phòng ban thuộc công ty.
  • Trước khi kiểm kê cần thông báo cho các bộ phận có sử dụng tài sản cố định trước 2 ngày. Sau đó, kế toán sẽ trực tiếp đến từng bộ phận để đối chiếu với bản số liệu do các bộ phận cung cấp.
  • Việc kiểm kê phải dựa trên số lượng tài sản thực tế hiện còn lưu giữ, còn tiếp tục sử dụng, tài sản đang lưu trữ tại kho chưa qua sử dụng, tài sản đã qua sử dụng đang bảo quản chờ sửa chữa, cải tạo nâng cấp, đồng thời những tài sản nhận giữ hộ cũng phải được thống kê và theo dõi riêng vì đây là những tài sản không thuộc sở hữu của doanh nghiệp mà do bên ngoài gửi nhờ trông giữ tạm thời.
  • Báo cáo kiểm kê tài sản cố định phải đảm bảo trình bày được các nội dung chủ yếu về đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, cụ thể:
  • Tài sản thừa, thiếu;
  • Chênh lệch số lượng, giá trị giữa sổ sách và thực tế:
  • Tài sản cần sửa chữa, nâng cấp, điều chuyển nội bộ…
  • Tài sản cần thanh lý: do hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn, tiêu hao nhiều nhiên liệu, năng lượng, không hiệu quả …

Đồng thời phải trình bày được nguyên nhân cụ thể của sự chênh lệch cũng như lý do sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, điều chuyển hay thanh lý. Ngoài ra còn phải trình bày được kiến nghị về các vấn đề trên.

Như vậy, bài viết đã trình bày cụ thể về những lưu ý khi kiểm kê tài sản cố định 6 tháng đầu năm, hi vọng đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản cố định của BRAVO