Những lưu ý khi theo dõi dòng tiền thu - chi trong doanh nghiệp

Những lưu ý khi theo dõi dòng tiền thu - chi trong doanh nghiệp

1943

Vốn bằng tiền có thể được coi là nguồn vốn lưu động trong doanh nghiệp, phục vụ cho các nhu cầu phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những lưu ý khi theo dõi sự biến động của dòng tiền trong doanh nghiệp.

  1. Dòng tiền trong doanh nghiệp là gì?

Dòng tiền trong doanh nghiệp được hiểu là sự chuyển động vào ra của nguồn tiền của doanh nghiệp.

Dòng tiền trong doanh nghiệp thì có dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra. Và bất kỳ một doanh nghiệp nào thì cũng luôn cố gắng để đảm bảo dòng tiền thu vào luôn lớn hơn dòng tiền chi ra, có như vậy hoạt động sản xuất kinh doanh mới có được lợi nhuận. Để thực hiện được mục tiêu đó thì doanh nghiệp phải có biện pháp theo dõi và quản lý được sự lưu chuyển của dòng tiền.

Có thể bạn quan tâm: Cách hạch toán vốn góp kinh doanh bằng tiền mặt

  1. Những lưu ý khi theo dõi dòng tiền thu – chi trong doanh nghiệp:

Dòng tiền trong doanh nghiệp thì gồm 3 loại là:

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: dòng tiền trong hoạt động này chính là dòng tiền được sử dụng trong việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

+) Dòng tiền vào trong hoạt động kinh doanh bao gồm tiền thu từ việc bán sản phẩm hoặc bất kì khoản tiền mặt nào đã thu, các khoản phải thu, cổ tức và lợi tức về tiền mặt.

+ Dòng tiền đi ra là toàn bộ các chi phí bằng tiền mặt mà doanh nghiệp phải chi trả để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh, mua bán các loại chứng khoán, trái phiếu hoặc các nguồn thu khác từ hoạt động tài chính.

+) Dòng tiền đi vào là tiền kiếm được từ các hoạt động chứng khoán, các đóng góp, khoản vay và thu nhập từ việc đầu tư.

+) Dòng tiền đi ra là số tiền phải trả nợ, thu mua cổ phần, tiền mua chứng khoán đầu tư hay tiền chi trả cho cổ đông.

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính: là dòng tiền liên quan đến các giao dịch vốn chủ sở hữu.

Việc đầu tiên khi theo dõi dòng tiền thu – chi là phải đánh giá được dòng tiền thu vào hay chi ra lớn hơn. Nếu dòng tiền thu vào là lớn hơn thì đó là một tín hiệu tích cực đối với doanh nghiệp, điều này cho thấy tính thanh khoản tài sản của doanh nghiệp đang tăng lên, có đủ khả năng chi trả các chi phí phát sinh và tái đầu tư, mở rộng sản xuất. Cụ thể:

  • Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương:

Tức là tổng dòng tiền thu vào lớn hơn tổng tiền đã chi ra, thể hiện quy mô vốn bằng tiền của doanh nghiệp đang tăng.

Nếu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương, thể hiện hoạt động kinh doanh tạo nên sự gia tăng tiền mặt cho doanh nghiệp, có thể nói đây là kênh tạo ra sự tăng trưởng vốn bằng tiền an toàn và bền vững nhất cho doanh nghiệp, bởi kinh doanh là hoạt động chính trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Danh sách những ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước hiện nay.

Nếu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương, nghĩa là tiền thu từ lãi vay hay cổ tức, lợi nhuận được chia lớn hơn chi phí bỏ ra phục vụ cho hoạt động này, đây cũng là 1 dấu hiệu của tăng trưởng an toàn. Tuy nhiên nếu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương do thu hồi tiền từ đầu tư và thanh lý, nhượng bán tài sản cố định thì sự tăng trưởng này lại không bền vững.

Nếu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương, cho thấy tiền huy động từ bên ngoài đang gia tăng, tăng sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào các nhà cung cấp vốn.

  • Lưu chuyển tiền thuần âm:

- Ngược lại, nếu như dòng tiền trong doanh nghiệp âm thì cho chúng ta thấy được tính thanh khoản của tổ chức đang giảm, doanh nghiệp đang trong tình trạng mất khả năng thanh toán tài chính. Nếu dòng tiền của doanh nghiệp bị âm trong khoảng thời gian dài thì công ty sẽ chịu áp lực tài chính rất lớn, dễ dẫn đến tình trạng phá sản.

Nếu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm, thể hiện doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ thu tiền từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Khi đó hàng hóa thì bị tồn kho ứ đọng, còn vốn bị chiếm dụng lại gia tăng. Nếu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm, thể hiện năng lực sản xuất, năng lực kinh doanh của doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển. Và nếu lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm, cho thấy số tiền huy động từ các nhà cung cấp vốn giảm, tình hình đó có thể do doanh nghiệp tăng được nguồn tài trợ bên trong hay nhu cầu cần tài trợ giảm trong kỳ, đây là một dấu hiệu tích cực.

Việc phân tích lưu chuyển tiền theo từng hoạt động và trong mối liên hệ với các hoạt động khác giúp doanh nghiệp không chỉ nắm bắt được tình hình luồng tiền mà còn biết được các nguyên nhân, tác động ảnh hưởng đến tình hình tăng giảm vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ.

Xem thêm: Phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay trên thị trường