Những lưu ý liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính trong doanh nghiệp

Những lưu ý liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính trong doanh nghiệp

925

Không chỉ tài sản nói chung mà ngay cả tài sản cố định trong doanh nghiệp thì cũng được phân chia chi tiết thành nhiều loại khác nhau, từ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình cho đến tài sản cố định thuê tài chính. Và để đảm bảo hiệu quả sử dụng của các loại tài sản là cao nhất thì đòi hỏi cần phải nắm rõ những lưu ý cần thiết liên quan đến tài sản đó, với tài sản cố định thuê tài chính cũng vậy. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về những lưu ý liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính trong doanh nghiệp.

  1. Tài sản cố định thuê tài chính là gì?

Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản cố định mà được doanh nghiệp đi thuê ngoài trong thời gian dài, để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và tài sản cố định thuê tài chính thì được thuê từ các công ty chuyên cho thuê tài chính, theo các hợp đồng thuê tài chính.

Xem thêm: Những hiểu biết về các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

  1. Những lưu ý cần thiết liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính trong doanh nghiệp:

Tài sản cố định thuê tài chính trong doanh nghiệp thì được phân loại thành 1 nhóm riêng và có tài khoản riêng để phục vụ cho việc ghi nhận và phản ánh các phát sinh, biến động liên quan đến nó. Do đó, có thể nói, mặc dù là tài sản được doanh nghiệp đi thuê ngoài, tuy nhiên tài sản cố định thuê tài chính lại được đánh giá là có ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp đến các hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy mà liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính thì doanh nghiệp cũng cần lưu ý các vấn đề sau, để đảm bảo việc sử dụng tài sản cố định thuê tài chính đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Lưu ý cơ bản đầu tiên đó là cần phải nắm rõ các điểm đặc trưng khác biệt của tài sản cố định thuê tài chính, có như vậy mới đảm bảo hiểu rõ các đặc thù của tài sản cố định thuê tài chính để có phương án sử dụng hợp lý nhằm thu được lợi ích cao nhất từ việc đi thuê đó. Cụ thể là cần phải nắm được các nội dung:

+ Tài sản cố định thuê tài chính mặc dù là tài sản được thuê ngoài nhưng doanh nghiệp được quyền quản lý và kiểm soát như với các tài sản cố định khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

+ Tài sản cố định thuê tài chính được thuê để phục vụ chủ yếu cho riêng một hoạt động cụ thể của doanh nghiệp trong thời gian dài.

+ Khoản tiền thuê tài sản cố định thuê tài chính là chiếm phần lớn giá trị của tài sản đó. Do đó, doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các tính năng của tài sản trong suốt thời gian đi thuê.

Và chính vì chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thuê tài sản cố định thuê tài chính là khá lớn, do đó mà có một lưu ý quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu tâm đó là khi thuê tài sản đó về thì doanh nghiệp không cần phải thực hiện thêm bất kỳ hoạt động sửa chữa nào cả mà có thể đưa ngay tài sản cố định thuê tài chính đó vào sử dụng.

Ngoài ra, một lưu ý nữa là chính vì là doanh nghiệp có toàn quyền quản lý và kiểm soát tài sản cố định thuê tài chính do đó mà không chỉ lợi ích mà doanh nghiệp còn phải gánh chịu cả các rủi ro liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính đó. Vì vậy mà doanh nghiệp cần có sự theo dõi và ghi chép chi tiết mọi biến động liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính để có sự chủ động trong kế hoạch sử dụng.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.