Những lưu ý trong đánh giá sản phẩm dở dang của doanh nghiệp

Những lưu ý trong đánh giá sản phẩm dở dang của doanh nghiệp

1155

Mặc dù quá trình sản xuất của doanh nghiệp là được diễn ra liên tục, tuy nhiên tùy thuộc vào thời gian cụ thể để hoàn thành mà sẽ có phát sinh những trường hợp là đến cuối kỳ mà sản phẩm vẫn là đang còn dở dang. Và để đảm bảo đánh giá đúng đắn về kết quả sản xuất của kỳ đó thì không thể bỏ qua bước đánh giá sản phẩm dở dang. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về những lưu ý cần thiết trong đánh giá sản phẩm dở dang của doanh nghiệp.

  1. Sản phẩm dở dang là gì?

Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm, công việc mà vẫn còn đang trong quá trình sản xuất gia công, chế biến, vẫn chưa hoặc mới hoàn thành một vài quy trình chế biến vẫn còn phải tiếp tục gia công, chế biến thì mới trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Dù chưa phải là một sản phẩm hoàn thành và chưa có được giá trị sử dụng nhưng các thông tin, số liệu về sản phẩm dở dang lại là một trong những cơ sở để doanh nghiệp đi xác định giá thành của các sản phẩm hoàn thành. Vì vậy mà cuối mỗi kỳ kế toán thì công việc được thực hiện trước khi đi xác định giá thành sản phẩm đó là, đánh giá sản phẩm dở dang.

  1. Những lưu ý cần thiết trong đánh giá sản phẩm dở dang của doanh nghiệp

Từ những trình bày cơ bản ở mục 1 thì có thể nhận thấy được sự quan trọng của công việc đi đánh giá sản phẩm dở dang. Cụ thể thì đánh giá sản phẩm dở dang là một trong những công việc bắt buộc mà kế toán phải đi thực hiện định kỳ vào cuối mỗi kỳ kế toán. Và để việc đánh giá sản phẩm dở dang đó là hiệu quả và có ý nghĩa thì trong quá trình tiến hành, kế toán cần lưu ý những nội dung sau:

Đầu tiên là kế toán lưu ý là có rất nhiều phương pháp kế toán có thể áp dụng để đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp. Do đó mà kế toán có được sự chủ động để có thể lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang mà phù hợp nhất với đặc điểm hoạt động cũng như với các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Xem thêm: Những kiến thức cơ bản về giá thành sản phẩm.

Và cùng với đó thì kế toán cũng cần nắm được lưu ý là với mỗi phương pháp thì lại sẽ có những cách thức, bước công việc cụ thể khác nhau để đánh giá sản phẩm dở dang. Do đó, bước công việc đầu tiên khi đi đánh giá sản phẩm dở dang thì phải lựa chọn ra được phương pháp đánh giá, và đặc biệt lưu ý là phương pháp đó phải là phù hợp nhất với doanh nghiệp để áp dụng. Bởi nếu quy trình sản xuất của doanh nghiệp mà phức tạp nhưng lại chọn phương pháp đánh giá đơn giản thì sẽ không cho được kết quả chính xác nhất có thể. Ngược lại, nếu quy trình sản xuất của doanh nghiệp mà đơn giản nhưng lại lựa chọn phương pháp đánh giá phức tạp thì sẽ gây ra sự rườm rà, lãng phí thời gian và công sức không cần thiết.

Bên cạnh đó, cần lưu ý là để việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang là chính xác và hiệu quả thì đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, nắm bắt và hiểu rõ được đầy đủ nội dung của các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.

Một lưu ý nữa liên quan đến đánh giá sản phẩm dở dang đó là bắt buộc phải thực hiện định kỳ vào cuối mỗi kỳ kế toán, trước khi đi xác định giá thành sản phẩm. Đồng thời, hàng quý hoặc năm thì doanh nghiệp cũng nên có sự xem xét lại về phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, để đảm bảo được phương pháp áp dụng là phù hợp với thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, kịp thời có sự điều chỉnh, lựa chọn lại phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang nếu cần.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm quản lý sản xuất của BRAVO