Những thủ tục cần thiết khi thanh lý tài sản cố định

Những thủ tục cần thiết khi thanh lý tài sản cố định

601

Trong doanh nghiệp, để quản lý tốt tài sản cố định cần nắm được nhiều vấn đề như: các quy định mua sắm tài sản cố định hoặc có rất nhiều trường hợp cần phải thanh lý tài sản cố định vì một lý do nào đó. Vậy câu hỏi đặt ra là khi có nhu cầu phát sinh cần thanh lý thì thủ tục cần thiết cho nghiệp vụ này là gì? Chúng ra sẽ tìm hiểu trong bài sau.

 1. Khi nào cần thanh lý tài sản cố định trong doanh nghiệp?

Những trường hợp sau đây là phổ biến sẽ xảy ra nhu cầu thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp.

 • Tài sản cố định hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa.
 • Tài sản cố định lạc hậu về kỹ thuật và công nghệ, không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khi doanh nghiệp giải thể, sát nhập, nhượng bán.

Khi có một trong những trường hợp trên xảy ra và doanh nghiệp quyết định sẽ thanh lý tài sản thì cần làm thủ tục dựa vào quy định tại điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 1. Hồ sơ thủ tục khi thanh lý tài sản cố định

Hồ sơ thủ tục thanh lý tài sản cố định trong doanh nghiệp bao gồm:

 • Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.
 • Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.
 • Quyết định Thanh lý TSCĐ.
 • Biên bản kiểm kê TSCĐ.
 • Biên bản thanh lý Tài sản cố định.
 • Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.
 • Hóa đơn bán TSCĐ
 • Biên bản giao nhận TSCĐ.
 • Biên bản hủy tài sản cố định.
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.

Có thể bạn quan tâm: Đầu tư Bất động sản mùa dịch Covid-19

 1. Thủ tục tiến hành thanh lý tài sản cố định gồm các bước sau:

Bước 1: Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.

Bước 2: Quyết định thanh lý tài sản: Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý; kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp

Hội đồng thanh lý tài sản gồm:

 • Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;
 • Kế toán trưởng, kế toán tài sản;
 • Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;
 • Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý;
 • Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;
 • Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

Bước 4: Tiến hành thanh lý: Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản (bán tài sản, hủy tài sản)

Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị. Hội đồng thanh lý tài sản tiến hành lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, sau đó bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Những hướng dẫn tương đối đầy đủ và chi tiết ở trên sẽ phần nào giúp kế toán không còn lúng túng và mắc sai lầm trong việc thanh lý tài sản cố định. Nếu được sự hỗ trợ từ phía phần mềm quản lý tài sản thì chắc bạn sẽ hoàn thành công việc này dễ dàng hơn.