Những trường hợp cần thanh lý tài sản cố định

Những trường hợp cần thanh lý tài sản cố định

588

Bất kỳ một tài sản nào dù có giá trị lớn hay thời gian sử dụng lâu dài thì đến một thời điểm nhất định cũng cần phải thanh lý. Cùng bài viết tìm hiểu cụ thể về những trường hợp cần thanh lý tài sản cố định. 

  1. Khái niệm về Tài sản cố định

Tài sản cố định trong doanh nghiệp là những tài sản do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định.

Một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định thì cần phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

+ Tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên;

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

Xem thêm: Cách lập thanh lý tài sản cố định

  1. Những trường hợp cần thanh lý Tài sản cố định

Tài sản cố định là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, tuỳ vào nhu cầu của doanh nghiệp hoặc hiệu quả sử dụng của tài sản mà doanh nghiệp có quyết định thanh lý. Cụ thể, tài sản cố định thường được thanh lý trong các trường hợp sau:

Thứ nhất là khi tài sản cố định hết khấu hao, có nhiều doanh nghiệp đặt ra thời gian khấu hao cho tài sản cố định là theo thời gian sử dụng hữu ích. Như vậy, khi hết thời gian khấu hao thì gần như là tài sản cũng đã hoạt động hết giá trị sử dụng của nó, vì thế mà doanh nghiệp sẽ tiến hành thanh lý tài sản.

Thứ hai là khi tài sản hư hỏng, không sửa chữa được hoặc nếu sửa chữa thì mất chi phí quá lớn. Trong trường hợp mà tài sản bị hư hng nặng, mà theo tính toán của doanh nghiệp thì chi phí để sửa chữa, khôi phục năng suất hoạt động cho tài sản là quá lớn thì doanh nghiệp sẽ tiến hành thanh lý tài sản, để đầu tư mới tài sản khác. Như vậy vừa đảm bảo tránh lãng phí và tăng năng suất hoạt động cho cả doanh nghiệp.

Thứ ba là khi hiệu quả sử dụng tài sản cố định là thấp, có những tài sản cố đinh mà khi doanh nghiệp mua về mới thực tế đánh giá và nhận thấy năng suất hoạt động không như mong đợi thì doanh nghiệp cũng có thể tiến hành thanh lý, để đầu tư vào một tài sản khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Thứ tư là khi doanh nghiệp thay đổi mục tiêu hoạt động hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa. Cũng có nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thì có phát sinh sự thay đổi trong định hướng phát triển hoặc thay đổi sang lĩnh vực hoạt động khác, khi đó một số tài sản cố định đang sử dụng có thể không còn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nữa, khi đó doanh nghiệp sẽ có tiến hành thanh lý tài sản cố định.

  1. Thủ tục thanh lý TSCĐ

Bước 1: Kiểm tra tình trạng tài sản cố định

Trường hợp TSCĐ bị hỏng thì bộ phận sử dụng TSCĐ phải tiến hành kiểm tra và lập giấy báo hỏng gửi lên trưởng bộ phận, trưởng bộ phận cùng xem xét cho ý kiến về tình trạng của tài sản sau đó trình lên Ban Giám đốc.

Bước 2: Đề nghị thanh lý TSCĐ

Nếu tài sản bị hỏng không thể sửa chữa được hoặc không có nhu cầu sử dụng tiếp thì phải tiến hành thanh lý.

Bước 3: Ra quyết định thanh lý TSCĐ:

Doanh nghiệp thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ, kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ. Phòng vật tư thiết bị hay Ban Giám đốc kiểm tra những tài sản cần thanh lý và Ban Giám đốc ra quyết định thanh lý.

Bước 4: Thực hiện thanh lý theo hội đồng thanh lý, quản lý tài sản trình thủ tưởng đơn vị trình thủ  tưởng đơn vị quyết định hình thức xử phạt kiểm tra tài sản, bán hoặc hủy tài sản.

Bước 5: Tiến hành tổng hợp, xử lý và thanh lý tài sản đơn vị, Hội đồng thanh lý tiến hành lập bản thanh lý tài sản cố định đem giao cho bộ phận kế toán ghi giảm phần TSCĐ theo quy định của nhà nước.

Như vậy, bài viết đã trình bày khá chi tiết về các trường hợp cần thanh lý tài sản cố định cũng như thủ tục cần làm khi thực hiện thanh lý tài sản. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho nhiều bạn đọc, đặc biệt là những người làm công tác kế toán. Và để làm tốt các công việc này bạn có thể cần đến sợ hỗ trợ của phần mềm quản lý tài sản