Những vấn đề cần lưu ý khi bàn giao tài sản cố định

Những vấn đề cần lưu ý khi bàn giao tài sản cố định

973

Khi phát sinh hoạt động bàn giao tài sản thì có rất nhiều công việc phải thực hiện và nhiều vấn đề cần phải lưu ý, đặc biệt với đối tượng là tài sản cố định. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể hơn về những vấn đề cần lưu ý khi bàn giao tài sản cố định.

  1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định trong doanh nghiệp là toàn bộ các tài sản mà có giá trị lớn (từ 30 triệu đồng trở lên) và có thời gian sử dụng lâu dài (từ 1 năm trở lên), được doanh nghiệp nắm giữ và sử dụng nhằm mục đích thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng các tài sản đó.

Chính vì đặc điểm như trên nên tài sản cố định là loại tài sản mà tham gia thường xuyên và có đóng góp lớn nhất đối với hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định

  1. Những vấn đề cần lưu ý khi bàn giao tài sản cố định:

Mặc dù là tài sản tham gia thường xuyên vào quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn sẽ có lúc phát sinh trường hợp doanh nghiệp bàn giao lại tài sản cố định đó. Và chính vì là loại tài sản trọng yếu đối với doanh nghiệp, do đó mà bất cứ thay đổi nào phát sinh liên quan đến tài sản cố định đều phải được xem xét cẩn thận, trường hợp bàn giao tài sản cố định cũng vậy. Bài viết sẽ đi trình bày về những vấn đề cơ bản mà doanh nghiệp cần lưu ý khi bàn giao tài sản cố định lại cho các đối tượng khác.

Vấn đề đầu tiên cần lưu ý đó là, phải phân loại đúng trường hợp bàn giao tài sản cố định. Bởi có nhiều trường hợp bàn giao tài sản cố định khác nhau, có thể là bàn giao TSCĐ này để có được tài sản khác trong hoạt động trao đổi, hay là bàn giao tài sản cố định sau khi xây dựng hoàn thành theo hợp đồng xây dựng/giao thầu, hoặc cũng có thể là bàn giao TSCĐ thông qua hoạt động đi biếu, tặng, tài trợ, hoặc bàn giao cho đơn vị cấp dưới… Và với mỗi trường hợp cụ thể trong bàn giao TSCĐ thì lại có những yêu cầu khác nhau về mặt hồ sơ giấy tờ và các thủ tục pháp lý liên quan. Do đó, đầu tiên phải đánh giá và phân loại chính xác trường hợp bàn giao tài sản cố định, có như vậy mới đảm bảo thực hiện đúng các công việc liên quan để hoàn thành hoạt động bàn giao tài sản cố định một cách đúng đắn và hợp lệ.

Liên quan đến hồ sơ giấy tờ cần thiết khi bàn giao tài sản cố định đó là, ngoài việc phải có đầy đủ các chứng từ liên quan thì một vấn đề cần lưu ý nữa là, các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động bàn giao TSCĐ thì phải thể hiện được các cá nhân chịu trách nhiệm liên quan đến hoạt động này và phải có chữ ký, con dấu xác nhận đầy đủ của các cá nhân trên. Bởi đó không chỉ là cơ sở để hoạt động bàn giao được thực hiện mà còn là căn cứ để truy cứu trách nhiệm khi phát sinh các sự cố.

Bàn giao TSCĐ cho các đối tượng khác thì cũng đồng nghĩa với việc là TSCĐ trong doanh nghiệp có sự giảm đi cả về số lượng và giá trị. Do đó mà một công việc không thể thiếu được của kế toán trong trường hợp này đó là đi ghi nhận và hạch toán về sự giảm đi của TSCĐ. Và trong bước hạch toán này thì kế toán phải phản ánh cả về số hao mòn lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ. Hơn nữa, tùy thuộc vào nguồn hình thành tài sản cố định mà khi phát sinh giảm, kế toán sẽ có hạch toán khác nhau để phản ánh về sự giảm đi của TSCĐ đó. Vì vậy mà một vấn đề cần lưu ý trong bước hạch toán là kế toán phải xem xét là TSCĐ đó được hình thành từ nguồn nào, là mua mới hay được biếu, tặng…

Ngoài ra, một vấn đề nữa là thông thường khi phát sinh hoạt động chuyển giao tài sản cố định từ đối tượng này sang đối tượng khác thì cần có sự đánh giá lại tài sản đó tại thời điểm phát sinh hoạt động chuyển giao. Việc đánh giá lại là nhằm mục đích có được thông tin về giá trị hợp lý /giá trị thị trường của tài sản đó, để có căn cứ xác định được một cách chính xác về những lợi ích hoặc thiệt hại kinh tế mà hai bên sẽ chịu khi bàn giao hoặc nhận bàn giao tài sản cố định đó.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm quản lý tài sản cố định của BRAVO