Trình tự xử lý chứng từ kế toán chuẩn trong doanh nghiệp

Trình tự xử lý chứng từ kế toán chuẩn trong doanh nghiệp

177

Chứng từ kế toán là những tài liệu quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Vì vậy mọi thông tin về số liệu cũng như trình tự xử lý chứng từ kế toán đều cần phải cẩn thận thực hiện nghiêm túc để tránh các sai sót không đáng có.

Theo đúng quy định, trình tự xử lý chứng từ kế toán bao gồm các bước sau:

1. Kế toán viên lập, tiếp nhận và xử lý chứng từ kế toán

Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến quá trình hoạt động và vận hành của doanh nghiệp đều phải thực hiện lập chứng từ kế toán. Mỗi chứng từ kế toán chỉ được phép lập duy nhất 1 lần. Nội dung ghi trên chứng từ phải đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời.

Chứng từ kế toán phải được viết bằng bút mực, không viết tắt, tẩy xóa. Kế toán viên phải viết theo đúng các quy tắc như: không viết ngắt quảng, phần trống phải gạch chéo, gạch chéo vào chứng từ viết sai phải hủy bỏ.

Đối với các Chứng từ nhiều liên: Kế toán viên phải lập đủ theo số liên quy định và chỉ được lập 1 lần trên máy tính sau đó copy hoặc viết lồng bằng giấy than. Ngoại trừ một số trường hợp không thể viết 1 lần nhưng yêu cầu vẫn phải đảm bảo tính thống nhất và tính pháp lý trong nội dung.

Lưu ý về chữ ký trên chứng từ: Yêu cầu tất yếu của mọi chứng từ kế toán đều phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh quy định. Phải ký bằng bút mực (ngoại trừ bút mực đỏ). Các chữ ký của một người trên các chứng từ phải đồng nhất với nhau và giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định (nếu có).

Chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp và kế toán trưởng là những chữ ký phải được đăng ký từ trước. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng thì phải được ủy quyền cho người ký thay.

2. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt

Nếu gặp chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài thì ghi thực hiện ghi sổ kế toán, doanh nghiệp phải dịch ra tiếng Việt. Người dịch phải có trách nhiệm về nội dung bản dịch của mình, sau đó phải ký và ghi rõ họ tên.

3. Kiểm tra chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những tài liệu được nhà nước kiểm duyệt bằng rất nhiều quy định có liên quan. Vì vậy kiểm tra, rà soát là một công việc cần thiết mà kế toán viên không nên bỏ qua. Các vấn đề cần được kiểm tra bao gồm:

- Các chỉ tiêu và yếu tố ghi chép phải rõ ràng, đầy đủ và trung thực.

- Nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải hợp lý, hợp pháp và hợp lệ.

- Thông tin trên chứng từ phải đảm bảo tính chính xác

4. Thực hiện luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán

Mỗi chứng từ kế toán sau khi được lập và kiểm tra sẽ được lưu chuyển đến các bộ phận phòng ban liên quan để đáp ứng nhu cầu tiến độ công việc của họ. Vậy nên trong mỗi doanh nghiệp sẽ được thiết lập một quy trình luân chuyển chứng từ phù hợp nhất.

5. Công tác bảo quản, lưu trữ và hủy chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo theo đúng trình tự để thực hiện việc bảo quản và lưu trữ. Mỗi đơn vị cần thiết lập một vị trí với các thiết bị phù hợp để đảm việc lưu trữ chứng từ được an toàn và thuận tiện theo dõi, đối chiếu, kiểm tra.

Luật kế toán và các quy định liên quan cũng đã nêu rõ về thời gian bảo quản và lưu trữ chứng từ, doanh nghiệp cần nắm rõ và nghiêm túc thực hiện theo quy định.

>>> Tìm hiểu các nội dung xoay quanh khái niệm chứng từ ghi sổ

>>> Tham khảo: Phần mềm kế toán quản trị BRAVO với khả năng tùy chỉnh linh hoạt